Право за чужденци:

Правото за чужденците регламентира влизането (визов режим) и пребиваването на  чужди граждани в Германия. Повечето разпоредби са включени в Закона за пребиваването на чужденците (Aufenthaltsgesetz), който регламентира освен влизането и пребиваването в страната и събирането на разделено семейство като основание за издаване на разрешение за пребиваване, разрешението за работа, задържането под стража за експулсиране от страната, прекратяването на престоя/експулсиране както и интеграцията на чужденците в Германия.
Освен това е регламентиран и престоя на чужденци, които трябва да напуснат страната, но по различни причини не са в състояние и заради това получават документ за отлагане на принудителното извеждане (Duldung).

Пребиваването на граждани на Европейския Съюз (ЕС), турски граждани, които имат правата от т.нар. указ ARB 1/80 EWG/Türkei както и други групи чужденци е регламентирано в допълнителни закони ( напр. Закон за пребиваването на граждани на ЕС – FreizügigkeitsG-EG). Голямо значение придобиха в областта на правото за чужденците и административните актове и указите на ЕС, които често са по-изгодни от националните закони.

Освен това съществуват множество федерални административни актове, които регламентират специални или единични области, например придобиването на разрешително за работа.

Въпреки заявеното опростяване на правото за чужденци с влизането в сила на новия закон от 01.01.2005 г. (Zuwanderungsgesetz) в момента съществуват около 40 различни видове разрешителни за пребиваване (срочно – Aufenthaltserlaubnis - и безсрочно – Niederlassungserlaubnis  както и нов вид безсрочно за ЕС - Niederlassungserlaubnis-Daueraufenthalt-EG-), които са регламентирани отделно в зависимиост от конкретната цел на издаване, времето на прбиваването в Германия и отделните ограничения.

Съдебните решения и тълкования на федерланите съдилища, европейския съд и европейския съд за човешките права допълнително променят или допълват ежедневно националните закони и разпоредби, т.ч. отделният чужденец вече почти не е в състояние, сам да се бори за правата си.

Ние Ви предлагаме като правна кантора, която от 20 години е специализирана в областта на чуждото право, компетентна и индивидуална консултация в различните му области. Това влкючва и консултацията на фирми, чийто колеги се нуждаят от разрешително за пребиваване или работа в Германия както и т.нар. квалифицирани кадри, чийто престой и разрешение за работа се регламентира пак от други специални  разпоредби.

Въз основа на нашия дългогодишен опит Ви съветваме навреме да консултирате адвокат, специалист в тази област, особено в случай на събиране на разделено семейство като основание на издаване на разрешение за пребиваване, на осъждане на младеж  за престъпление, на осъмнения на чуждата полиция за привиден брак (Scheinehe), разрешително за работа за студенти както и въобще в случай на разрешително за работа. Своевременната правна консултация е също така необходима, когато чужденецът получи писмо/съобщение от чуждата полиция, т.к. често трява да се обърне особено внимание на срокове, в противен случай това може да доведе до големи проблеми.

Можете да се инфомирате за някои актуални развития в областта на правото на нашата страница в интернет под Актуално.

За таксите за правната консултация в областта на чуждото право прочетете: Такси и хонорар

 

 

Rechtstipps für Fußballfans

Startseite
Aktuelles
Rechtsanwältin Verleih & Rechtsanwalt Künzel

Правна консултация

Такси и хонорар?

Surftipps
Impressum
E-Mail