Правна застраховка

Правната застраховка е най-изгодната алтернатива за Вас касаеща се със заплащането на адвокатски услуги!

Внимание: Правните застраховки не поемат рзноските за всяка адвокатска дейност, а само при настъпване на застрахователно събитие, в случай че в този момент вече имате сключена правна застраховка.

Например:

В случай че искате от някого другиго нещо, настъпва застрахователно събитие, ако другият е нарушил закон или договор и Вашият иск е предявен въз основа на този закон или договор. Ако продавачът на Вашата на втора ръка закупена кола премълчи, че колата е катастрофирала и Вие искате от него обезщетение за това, застрахователното събитие е настъпило в деня на продажбата на колата, защото този ден продавачът е бил длъжен да Ви информира.

В случай че някой иска нещо от Вас, настъпва застрахователното събитие съответно в деня, в който според другият сте нарушили закон или договор. Ако наемодателят Ви подаде иск за освобождаване на жилището, защото сте го дали под наем без да сте имали право, застрахователното събитие настъпва в деня, в който Вашият наемател според твърдението на наемодателя Ви се е нанесъл в жилището Ви без разрешение (т.е. от значение е не денят, в който действително се е нанесъл, дори не, дали изобщо някой се е нанесъл ).

Това означава: всеобщи правни съвети, консултации за сключване на договори или за опасения за възникване на спорове (например конфликтна ситуация на работното Ви място) по принцип не се заплащат от правните застраховки.

Правната застраховка покрива разноските само за спорове от определени, включени в договора правни области.

По принцип не се покриват адвокатските разноски в областта на наказателното право в случай, че адвоката Ви Ви защитава за извършено предумишлено престъпление, както и в областта на правото за пребиваване на чужденци или бежанци в Германия. В областта на социалното право правната застраховка покрива само разноските от момента на съдебното дело (т.е. след предяваване на съдебен иск), не и за нашата работа преди това спрямо административните органи (напр. предявяването на жалба или възражение).

За подробности с удоволствие ще Ви консултираме и индивидуално.

Правната застраховка не покрива разноските по нанесена щета от гражданска отговорност.

Например:

Ако се подхлъзнете на обелка от банан, която някой друг по невнимание е изхварлил на улицата, правната Ви застраховка ще плати разноските Ви по делото за обезщетението за понесените от Вас щети.

Ако обаче някой друг се подхлъзне на обелка от банан, която Вие по невнимание сте изхвърлили, носите гражданска отговроност: защитата от предявения срещу Вас иск за обещетение за нанесените от Вас щети не се заплаща от правната застраховка (тези разноски обаче се покриват от Вашата застраховка за гражданска отговорност, ако сте в правото си).

 

 

Rechtstipps für Fußballfans

Startseite
Aktuelles
Büro Frankfurt
Rechtsanwältin Verleih & Rechtsanwalt Künzel

Правна консултация

Такси и хонорар?

Surftipps
Impressum
E-Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такси за ...

правна застраховка

първа консултация

облигационно и трудово право

семейно право
право

право на чуждениците и бежанците

наказателно право

административно право